O nás

Slovak Banking Credit Bureau spracováva prostredníctvom Spoločného registra bankových informácií dôležité kreditné informácie už od roku 2004.

Prevádzkovateľom registra je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau (SBCB), ktorá vznikla v roku 2003 a je vlastnená tromi bankami, Slovenskou sporiteľňou, a.s., Všeobecnou úverovou bankou, a.s. a Tatra bankou, a.s., ktoré sú súčasne spoluzakladateľmi registra. V súčasnosti má register 18 členov a tvoria ho popredné slovenské banky.

V Zmysle Zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách si banky koncom roku 2004 vytvorili Spoločný register bankových informácií (SRBI) za účelom uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi, fyzickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi, za účelom preverovania ich bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny.

Užívateľmi SRBI s možnosťou prístupu k údajom uchovaných v jeho databáze sú na základe uzavretých zmlúv všetky retailové banky na Slovensku. Všetky užívateľské banky údaje do SRBI zároveň aj poskytujú. Databáza registra obsahuje pozitívne aj negatívne údaje o všetkých úverových produktoch poskytnutých klientom účastníckych bánk vrátane ich histórie v dĺžke 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu medzi bankou a klientom. Údaje sú bankami aktualizované na mesačnej báze. Z pohľadu verejnosti (klientov bánk) SRBI funguje aj ako "ochranná ruka", ktorá reguluje mieru zadlženia konkrétnej osoby, a tým ju chráni pred predĺžením a neschopnosťou splácať si svoje záväzky voči svojim veriteľom.

Aj vďaka SRBI možu banky pri schvaľovaní podmienok úveru vychádzať z detailného vyhodnotenia rizikovosti klienta – posúdenia správania žiadateľa o úver pri plnení svojcih záväzkov. Pri poskytovaní úverových produktov banky uprednostňujú klientov, ktorí majú pozitívnu úverovú históriu. Fyzické osoby, ktoré nemajú žiadnu, prípadne ich finančný úverový profil vykazuje známky nespoľahlivého splácania môžu mať v tomto smere nevýhodu.

Od roku 2015 prebieha výmena informácií medzi Spoločným registrom bankových informácií (SRBI) a Nebankovým registrom klientskych informácií (NRKI) a tak dáva ich členom unikátnu možnosť využiť pri preverovaní žiadateľov o úver viac ako 99 % informácií z celého úverového trhu na Slovensku. Rovnako umožňuje efektívnejšiu ochranu klientov pred platobnou neschopnosťou a zároveň napĺňa podstatné podmienky novely Zákona o spotrebiteľských úveroch.

Užívatelia SRBI
Tatra banka, akciová spoločnosť

(kód banky v SRBI H1100)

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

pobočka zahraničnej banky (kód banky v SRBI H1111)

mBank S.A.,

pobočka zahraničnej banky (kód banky v SRBI H8360)

Všeobecná úverová banka, a.s.

(kód banky v SRBI H0200)

ČSOB, a.s.

(kód banky v SRBI H7500)

Oberbank AG.

(kód banky v SRBI H8370)

Slovenská sporiteľňa, a.s.

(kód banky v SRBI H0900)

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

(kód banky v SRBI H7930)

Fio banka, a.s.

(kód banky v SRBI H8330)

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

(kód banky v SRBI H5900)

J&T Banka, a.s.

(kód banky v SRBI H8320)

PRIMA Banka Slovensko, a.s.

(kód banky v SRBI H5600)

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

(kód banky v SRBI H8170)

BKS Bank AG

pobočka zahraničnej banky v SR (kód banky v SRBI H8420)

365.bank, a.s.

(kód banky v SRBI H6500)

COFIDIS SA,

pobočka zahraničnej banky (kód banky v SRBI H8400)

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,

pobočka zahraničnej banky v SR pobočka zahraničnej banky (kód banky v SRBI H8440)

Privatbanka, a.s.

(kód banky v SRBI H8120)