Slovak Banking Credit Bureau

O spoločnosti

O spoločnosti

 

Vážení klienti,

V súvislosti s protiepidemickými opatreniami prijímanými Úradom pre verejné zdravotníctvo a ďalšími inštitúciami zameranými na maximálnu ochranu ľudí a na elimináciu rizika šírenia koronavírusu, bude Klientske centrum SBCB od 29.11.2021 zatvorené.

O ďalšom vyvoji Vás budeme informovať na našej web stránke, prípadne cez telefonický kontakt.

O výpis je možné požiadať poštou, online, online prostrednictvom webového portálu moje-financie.sk  http://www.moje-financie.sk/

 

 

Prevádzkovateľom registra je spoločnosť SBCB – Slovak Banking Credit Bureau (SBCB), s.r.o., ktorá vznikla 14. 11. 2003 a je vlastnená tromi bankami, Slovenskou sporiteľňou, a.s., Všeobecnou úverovou bankou, a.s. a Tatra bankou, a.s., ktoré sú súčasne spoluzakladateľmi registra. V súčasnosti má register 19 členov a tvoria ho popredné slovenské banky.

Na základe uvedeného, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spoločnosť SBCB:

  – zabezpečuje a umožňuje vzájomné informovanie sa bánk o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov, a za týmto účelom zhromažďuje údaje získané o záväzkových vzťahoch (úverových produktoch) od bánk, spracúva ich  a prevádzkuje Spoločný register bankových informácií vytvorený na základe týchto údajov,

  – prostredníctvom klientskeho centra zabezpečuje služby klientom bánk súvisiace s informáciami, ktoré sú o nich spracované v Spoločnom registri bankových informácií.