Slovak Banking Credit Bureau

O spoločnosti

O spoločnosti

Prevádzkovateľom registra je spoločnosť SBCB – Slovak Banking Credit Bureau (SBCB), s.r.o., ktorá vznikla 14. 11. 2003 a je vlastnená tromi bankami, Slovenskou sporiteľňou, a.s., Všeobecnou úverovou bankou, a.s. a Tatra bankou, a.s., ktoré sú súčasne spoluzakladateľmi registra. V súčasnosti má register 19 členov a tvoria ho popredné slovenské banky.

Na základe uvedeného, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spoločnosť SBCB:

– zabezpečuje a umožňuje vzájomné informovanie sa bánk o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov, a za týmto účelom zhromažďuje údaje získané o záväzkových vzťahoch (úverových produktoch) od bánk, spracúva ich  a prevádzkuje Spoločný register bankových informácií vytvorený na základe týchto údajov,
– prostredníctvom klientskeho centra zabezpečuje služby klientom bánk súvisiace s informáciami, ktoré sú o nich spracované v Spoločnom registri bankových informácií.