O spoločnosti
-

Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. (ďalej aj „SBCB“) ako podnik pomocných bankových služieb je prevádzkovateľom Spoločného registra bankových informácií (SRBI).

SRBI si banky vytvorili za účelom uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi a za účelom preverovania  bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny ich klientov – fyzických osôb.  

Na základe uvedeného, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, spoločnosť SBCB:

  • získava a zhromažďuje údaje od bánk a zabezpečuje ich spracovanie v  Spoločnom registri bankových informácií,
  • prostredníctvom Klientského centra zabezpečuje služby klientom bánk súvisiace s informáciami, ktoré sú o nich spracované v Spoločnom registri bankových informácií.

Spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. vznikla 14.11.2003. Jedinými vlastníkmi sú slovenské banky: Slovenská sporiteľňa, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s. a Tatra banka, a.s.

Kde nás nájdete
Spoločný register bankových informácií (SRBI)
Napísali o nás