Slovak Banking Credit Bureau

O spoločnosti

Spoločný register bankových informácií (SRBI)

V Zmysle Zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách si banky koncom roku 2004 vytvorili Spoločný register bankových informácií (SRBI) za účelom uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi a za účelom preverovania bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny ich klientov – fyzických osôb a fyzických osôb podnikateľov.

Užívateľmi SRBI s možnosťou prístupu k údajom, ktoré sú uchované v jeho databáze, sú na základe uzavretých zmlúv všetky významnejšie retailové banky na Slovensku. Všetky užívateľské banky údaje do SRBI zároveň aj poskytujú. Databáza registra obsahuje pozitívne aj negatívne údaje o všetkých úverových produktoch poskytnutých klientom účastníckych bánk vrátane ich histórie, a to 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu medzi bankou a klientom. Údaje sú bankami aktualizované na mesačnej báze. Z pohľadu verejnosti (klientov bánk) SRBI funguje aj ako “ochranná ruka”, ktorá reguluje mieru zadlženia konkrétnej osoby a tým ju chráni pred predĺžením a neschopnosťou splácať si svoje záväzky voči veriteľom.

Aj vďaka SRBI banky môžu pri schvaľovaní podmienok úveru vychádzať z detailného vyhodnotenia rizikovosti klienta – žiadateľa o úver. Pri poskytovaní úverových produktov banky uprednostňujú klientov, ktorí majú pozitívnu úverovú históriu. V nevýhode sa môžu ocitnúť práve tie fyzické osoby, ktoré ju nemajú žiadnu, prípadne ich finančný úverový profil vykazuje známky nespoľahlivého splácania.

Od minulého roku je plne platná výmena informácií medzi Spoločným registrom bankových informácií (SRBI) a Nebankovým registrom klientskych informácií (NRKI) a tak dáva ich členom unikátnu možnosť využiť pri preverovaní žiadateľov o úver viac ako 90% informácií z celého úverového trhu na Slovensku. Rovnako umožňuje efektívnejšiu ochranu klientov pred platobnou neschopnosťou a zároveň napĺňa podstatné podmienky novely Zákona o spotrebiteľských úveroch.