Slovak Banking Credit Bureau

Klientske centrum

Klientske centrum

Prevádzkovateľ bankového registra má svoje klientske centrum. Práve tu sa pre banky zabezpečujú služby, vyplývajúce zo vzťahu ku ich klientom.

 

Klientske centrum prevádzkovateľa bankového registra zabezpečuje nasledovné:

– informácie klientom podľa požiadaviek Zákona o ochrane osobných údajov a Zákona o bankách;

– slúži ako miesto pre podávanie žiadostí klientov o výpis zo SRBI o tom, aké údaje o nich spracováva SBCB;

– slúži ako miesto pre podávanie reklamácií klientov v súvislosti s preverením správnosti informácií spracovávaných SBCB.