Späť
 
  Download 
-

Žiadosť o poskytnutie odpisu osobných údajov
Žiadosť o poskytnutie expresného výpisu
Žiadosť o poskytnutie informácií o stave spracúvania osobných údajov
Žiadosť o opravu údajov v Spoločnom  registri bankových informácií
Plnomocnenstvo – vzor
Cenník